Zespoły doradczo – konsultacyjne | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Zespoły doradczo – konsultacyjne

  • Młodzieżowa Rada Miasta Mława działa w oparciu o zapisy Uchwały Nr XV/240/2020 Rady Miasta Mława z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Mława i nadania jej statutu wraz…
  • Mławska Rada Seniorów działa w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu.…
  • Rada Sportu Miasta Mława powołana została Zarządzeniem Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 stycznia  2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia składu i zasad powołania Rady…
  • Rada Muzeum przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, powołania została ZarządzeniemNr 6/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum…
  • Mławska Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w oparciu o zapisy Uchwały Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz…