Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Deklaracja

 • attention-g98021eac7_1280.png 88
  10 lutego 2022 r. upłynął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstał w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu…
 • Wypełnianie deklaracji
  Ze względu na sytuację pandemiczną oraz dużą absencję pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Mława, od wtorku 1 lutego br. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami…
 • Pod pojęciem „gospodarstwo domowe” rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby obce…
 • Od 1 stycznia 2022 roku kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, podlega z mocy art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i…
 • W skrytce ePuap Urzędu Miasta Mława nie znajdziecie Państwo w tej chwili formularzy deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – są one w przygotowaniu. Do czasu ich uruchomienia prosimy…
 • W przypadku kiedy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest składana przez pełnomocnika, do deklaracji obowiązkowo trzeba dołączyć oryginalne pełnomocnictwo wraz z…
 • man-g383b4a519_1920.jpg 164
  W 2022 roku właściciele nieruchomości położonych na terenie Mławy mają obowiązek złożenia nowej deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami. Termin złożenia nowej deklaracji upływa 10…
 • laptop-g41e39b793_1280.jpg 142
  Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze gospodarki odpadami wejdzie w życie kilka zmian. W związku z nimi każdy właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek złożenia deklaracji w sprawie opłaty za…
 • Pomoc w wypłnieniu deklaracji.JPG 2
  Od 1 lipca ubiegłego roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych opomiarowanych naliczamy biorąc za jej podstawę średniomiesięczne zużycie wody do celów bytowych…