„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 Obszar A7 obejmuje ulice:

Jasną, Nową i Napoleońską.

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Napoleońskiej i ul. Jasnej oraz w istniejący kolektor sanitarny rejonie skrzyżowania ul. Napoleońskiej i ul. Nowej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=999 m.

Planowany termin realizacji:

18.05.2017r. - 17.10.2017r.

Wykonawca:

Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Wiesław Kuczalski,

ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława.