Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Procedura przyłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej

  • grafka.jpg 293
    W ramach inwestycji kanalizacja sanitarna wykonywana jest do granicy posesji. Po stronie właściciela posesji jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do budynku z ominięciem…
  • Korzyści są dla nas ogromne: •    efekt ekologiczny, z którego będą korzystać kolejne pokolenia; •    ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, co przyczyni…