Zalew Ruda | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zalew Ruda

root@npc.pl / 16 maja 2006

Zalew w Rudzie położony jest w dwu gminach: Iłowo i Lipowiec Kościelny. Pierwsza z nich znajduje się w powiecie działdowskim i województwie warmińsko-mazurskim, druga - w powiecie mławskim i województwie mazowieckim. Zbiornik jest własnością skarbu państwa. Nadzoruje go Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który podlega Mazowieckiego Sejmikowi Wojewódzkiemu.
Zalew usytuowany jest w obrębie Zieluńsko ¬Rzęgnowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Powstał w 1976r. w wyniku spiętrzenia wód górnego biegu Mławki, na 30,2 km rzeki. Jego budowa rozpoczęła się 1971r., dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, miejscowych władz i wielu mieszkańców miasta. Teren na którym zlokalizowano budowę zbiornika, jest niecką zewsząd otoczoną wzniesieniami porosłymi lasem. Z tego też względu, jak również ze względu na fakt występowania w sąsiedztwie budulca w postaci żwiru, piasku i gliny, teren ten był wybitnie sprzyjający do budowy zbiornika wodnego.
Zalew Ruda został wybudowany, jako zbiornik retencyjny, przeznaczony do magazynowania wody rzeki Mławki dla potrzeb nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki poniżej zbiornika. Nigdy jednak nie spełniał tej roli. Za to zbiornik
o powierzchni 36 ha, pięknie położony (w dolinie Mławki) między lasami - szybko stał się miejscem letniego wypoczynku
i rajem dla wędkarzy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie urządził w nim strzeżone kąpielisko z drewnianymi pomostami (który w ostatnich latach został odnowiony), a na brzegu - plażę, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię sprzętu wodnego.
Podstawowe parametry morfometryczne i zlewniowe zalewu: powierzchnia przy spiętrzeniu roboczym - 24,3 ha, maksymalna pojemność - 761 tys. m3, maksymalna głębokość - 5,1 m, średnia głębokość - 2,2 m, maksymalna długość - 2150 m, maksymalna szerokość - 330 m, długość linii brzegowej - 5012 m.
Zalew użytkowany jest i zarybiany przez Koło Wędkarskie w Mławie, stanowiąc tzw. łowisko specjalne. Wykorzystywany jest w celach hobbistycznych przez członków PZW, którzy prowadzą planowaną, racjonalną gospodarkę. W zalewie występują: karp, płoć, okoń, sandacz, amur, szczupak, lin i karaś.
Dodatkowo Zalew Ruda, pomimo nieznacznej powierzchni zlewni, wykorzystywany jest jako akwen szkoleniowy przez drużyny wodne ze Szczepu Drużyn Przyparafialnych ZHP w Mławie.