Mławska Rada Seniorów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławska Rada Seniorów

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 czerwca 2020

Mławska Rada Seniorów działa w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Mławska Rada Seniorów II kadencji

powołana została Zarządzeniem Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów II kadencji w składzie:

 • Barbara Bartkowska
 • Bogusław Bartkowski
 • Jerzy Grzebski - Przewodniczący
 • Teresa Lis
 • Leszek Masacz
 • Barbara Przybyszewska - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Sławomir Zabielski
 • Małgorzata Zakrzewska

 

Mławska Rada Seniorów I kadencji

powołana została Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów w składzie:

 • Barbara Bartkowska  
 • Bogusław Bartkowski
 • Rafał Marcin Chmielewski
 • Edwarda Chocholska
 • Barbara Florysiak
 • Helena Grącka
 • Jerzy Grzebski - Przewodniczący Rady
 • Jan Kruszyński
 • Barbara Przybyszewska - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Szarlota Pstrągowska
 • Henryk Walasek
 • Maria Witkowska
 • Maria Jolanta Wysocka
 • Kazimierz Zaniewski
 • Edmund Zmysłowski

W załączeniu poniżej Statut Mławskiej Rady Seniora przyjęty Uchwałą  Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu.