Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

7,8% dochodu rozporządzalnego… czyli ograniczenie kwoty opłaty

Krzysztof Napierski / 20 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 roku kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, podlega z mocy art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ograniczeniu do kwoty nie większej, niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem to obecnie kwota 149,68 zł. Kwota ta ulegnie zmianie po ogłoszeniu dochodu rozporządzalnego na 1 osobę za rok 2021, co powinno nastąpić do 31 marca 2022 r.