Termin płatności | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Termin płatności

Grzegorz Malon / 01 lipca 2020

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.