Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 grudnia 2012

Program Współpracy Miasta Mława z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2013 przyjęty Uchwałą NR XXIII/236/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012 r.

W załączeniu uchwała oraz przedmiotowy program współpracy na 2013 rok.