Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zwykły niezwykły człowiek. Janusz Dębski Mławianinem Roku 2021

Krzysztof Napierski / 23 kwietnia 2022

– Janusz jest zwykłym, a jednocześnie niezwykłym człowiekiem. To dlatego ten honorowy tytuł, nasza tutaj obecność i społeczne uznanie – mówił o laureacie tytułu Mławianin Roku 2021 Januszu Dębskim Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Akt nadania tego honorowego wyróżnienia i statuetka św. Wojciecha zostały wręczone laureatowi podczas uroczystości w Miejskim Domu Kultury w Mławie w sobotę 23 kwietnia 2022 r. – w dniu wspomnienia patrona miasta św. Wojciecha.

Genezę tytułu Mławianin Roku i sylwetkę jego pomysłodawcy prof. Ryszarda Juszkiewicza przybliżył zgromadzonym w kinie Miejskiego Domu Kultury w Mławie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej Henryk Antczak, natomiast fragmenty protokołu kapituły przyznającej to honorowe wyróżnienie odczytał jej przewodniczący Stanisław Matyjasik. Jak uczestnicy uroczystości mogli się dowiedzieć, kandydatów do tytułu Mławian Roku 2021 zgłosiły cztery podmioty: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe, Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II oraz Klub Seniora Pogodny Uśmiech. – Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne, a zgłoszone osoby swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego i społecznego Mławy i są osobami rozpoznawalnymi w środowisku lokalnym – podkreślił Stanisław Matyjasik.

Członkowie kapituły w głosowaniu tajnym wybrali kandydata Klubu Seniora Pogodny Uśmiech Janusza Dębskiego. – Pan Janusz Dębski jest animatorem i twórcą życia kulturalnego w Mławie. Jest propagatorem sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Mławy, od wielu lat zajmuje się fotografią, a jego wystawy dokumentalne i przyrodnicze były prezentowane w Mławie i innych miastach naszego regionu. Jest założycielem Galerii 13 i Mławskiego Klubu Fotograficznego. Pan Janusz Dębski całe swoje życie związał z Mławą. Wszystkie te argumenty spowodowały, że pan Janusz Dębski został wybrany Mławianinem Roku 2021 – poinformował przewodniczący kapituły, składając laureatowi gratulacje i życząc dalszych sukcesów.

Laudację na cześć Mławianina Roku 2021 wygłosił Prezes Klubu Seniora Pogodny Uśmiech Henryk Kacprzak. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o znaczących osiągnięciach sportowych laureata i jego zaangażowaniu w szkolenia sportowe dla młodzieży i dorosłych oraz działalność promującą turystykę lokalną. Podkreślał jego zaangażowanie w życie kulturalno-artystyczne Mławy i regionu m.in. jako opiekuna Galerii 13, założyciela Mławskiego Klubu Fotograficznego i organizatora licznych wystaw fotograficznych i kolekcjonerskich. Jak też zaznaczał, przy swoich licznych zasługach Janusz Dębski jest przede wszystkim skromnym i serdecznym człowiekiem.

Akt nadania tytułu Mławianin Roku 2021 przekazali Januszowi Dębskiemu przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej z prezesem Henrykiem Antczakiem na czele, natomiast statuetkę św. Wojciecha wręczyli laureatowi Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, jego zastępca Szymon Zejer i Przewodniczący Rady Miasta Mława Lech Prejs. – Gratuluję ci bardzo serdecznie tego tytułu, ale przede wszystkim podziwiam cię w tym, co robiłeś i robisz. Obok sportu masz też wiele innych pasji: to Galeria 13, to fotografia, poezja, kolekcjonerstwo. W tobie, bardzo skromnym człowieku, znanym powszechnie, jest ogromna wrażliwość. Jestem pełen podziwu dla ciebie, podobnie jak kapituła i wszystkie osoby tutaj zgromadzone. Janusz jest zwykłym, a jednocześnie niezwykłym człowiekiem. To dlatego ten honorowy tytuł, nasza tutaj obecność i społeczne uznanie. Gratuluję ci serdecznie i życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszego rozwoju osobistego i tych pasji, które masz – zwracał się do laureata Sławomir Kowalewski.

– Jestem zaszczycony i uradowany dzisiejszym wyróżnieniem. Dla mnie, regionalisty, propagatora lokalnego środowiska kulturowego, przekonanego orędownika małych ojczyzn, tytuł Mławianina Roku jest swoistym grand prix. Dziękuję koleżankom i kolegom z klubu Pogodny Uśmiech oraz Towarzystwa Sportowego Relaks za nominację, zaś szanownym członkom kapituły za dostrzeżenie i docenienie moich skromnych dokonań. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem osób, które służyły mi inspiracją, wsparciem, licznemu gronu współpracowników i parterów w różnych przedsięwzięciach, artystom, twórcom, społecznikom, na których mogłem zawsze liczyć, a ta grupa jest naprawdę liczna – mówił w swoim wystąpieniu Mławianin Roku 2021 Janusz Dębski.

Uroczystość zwieńczył krótki program słowno-muzyczny, w którym własne utwory i covery znanych piosenek wykonali Jacek Mianowski i Piotr Słowikowski, natomiast wiersz napisany specjalnie dla laureata wyrecytowała Helena Grącka. Następnie do Mławianina Roku 2021 ustawiła się spora kolejka osób pragnących osobiście złożyć mu gratulacje i życzenia.

Niedzielną uroczystość w Miejskim Domu Kultury w Mławie poprowadził Mateusz Przybyszewski z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, natomiast swoim patronatem objął ją Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

Więcej zdjęć na profilu facebookowym M Miasto Mława.

Krzysztof Napierski / KSM