Znamy wyniki Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Znamy wyniki Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 października 2017

Zgodnie z harmonogramem Mławskiego Budżetu Obywatelskiego dzisiaj, 11 października podajemy do wiadomości wyniki Państwa głosowania.

W terminie przewidzianym na głosowanie, od 16 sierpnia do 15 września br. wpłynęły 3704 formularze do głosowania. W wyniku analizy formalnej ankiet Zespół Weryfikacyjny stwierdził, że około 7 % spośród głosujących oddało głosy nieważne. Powodem nieważności głosów były: nieprawidłowy PESEL, brak wyboru projektu, brak podpisu, brak podpisu opiekuna w przypadku osób w wieku poniżej 18 lat, wybór więcej niż 1 projektu, głosy podwójne.

Pozostałe głosy w ilości 3450 rozłożyły się w następujący sposób:

Projekt nr 1 - Mławskie Mini Tężnie Solankowe - w obronie naszego zdrowia – 2149 głosów;

Projekt nr 2 - Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38 - 863 głosy;

Projekt nr 3 – Młyn - Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza) – 4 głosy;

Projekt nr 4 - Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową – 434 głosów.

Projekt Mławskie Mini Tężnie Solankowe - w obronie naszego zdrowia, który uzyskał 58% wszystkich oddanych głosów, ma na celu budowę mini tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wnioskodawca w opisie projektu podał, że mini tężnia składa się z drewnianej konstrukcji o obwodzie do 35 metrów, zbiornika na solankę, pomp, zaworów sterujących, rur, iluminacji, w otoczeniu aerozolu bogatego w mikroelementy. Solanka jest naturalnym surowcem posiadającym właściwości lecznicze. Tężnie zostaną usytuowane z dwóch lokalizacjach na działkach miejskich po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji to 253 000 zł.

Drugi w kolejności z projektów to Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38 (23 % oddanych głosów), przewiduje zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie na niej nowej syntetycznej (np. akrylowej), w miejsce starych ścianek sugeruje się postawienie nowych, które umożliwią prowadzenie zajęć. Odbiorcami zadania będą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli mieszkańcy. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

Trzeci projekt, pod względem ilości oddanych głosów to Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową (12% oddanych głosów), przewiduje wybudowanie 3 miejsc rekreacji i odpoczynku na powietrzu w śródmieściu - przy ul. Płockiej, u zbiegu ulic Płocka i Zduńska, ul. Chrobrego oraz kontenerowej toalety w parku miejskim. Kompleks ma być rozproszoną osiedlową siłownią. Przewiduje się zamontowanie w trzech lokalizacjach do 5 różnych urządzeń do ćwiczeń fitness, co będzie zachęcało do spaceru, tworząc miniścieżkę zdrowia. Na każdej wyspie znajdzie się również strefa odpoczynku z ławkami do posiedzenia. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

Ostatni projekt - Młyn - Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza) dotyczył zagospodarowania miejsca przy ul. Mickiewicza, na Osiedlu Wólka w pobliżu byłego młyna. Na spotkaniu, w trakcie którego autorzy projektów omawiali projekty zakwalifikowane do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wnioskodawczyni poinformowała, że rezygnuje z promocji swojego projektu.

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta na wskazane przez mieszkańców projekty. Konsultacje w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeprowadzane były po raz trzeci. Zadanie inwestycyjne, które zdobyło najwięcej głosów zostanie zaplanowane przez burmistrza do realizacji w projekcie Budżetu Miasta Mława na 2018.