Zmiana miejsca udzielania porad psychologicznych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zmiana miejsca udzielania porad psychologicznych

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 października 2022

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 października 2022 roku psycholog udzielający bezpłatnych porad mieszkańcom Mławy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w lokalu przy ul. Mariackiej 20 w każdy wtorek będzie udzielał pomocy w tych samych dniach i godzinach tj. 16.00 - 18.00, ale w zmienionej lokalizacji, tj. przy ul. Z. Padlewskiego 13, pokój nr 2. 

Ze wsparcia  psychologicznego możemy więc korzystać we wtorki i w czwartki, przy ul. Padlewskiego 13 w godzinach 16.00 - 18.00. 

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego. Prawnicy przyjmują:

  • w Szkole Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej na Wólce, w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 16.30;
  • w lokalu przy ul. Mariackiej 20 (w budynku plebanii Parafii Matki Bożej Królowej Polski, ostanie drzwi)  w każdy wtorek od godz. 14.30 do godz. 17.30;
  • w lokalu przy ul. Z. Padlewskiego 13, w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 17.00.

Usługi dla mieszkańców Mławy oferowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.