Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Z 1 % podatku za 2018 rok rekordowo! Prawie 257 tys. zł trafiło do mławskich organizacji - o 56% więcej niż sprzed rokiem

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 października 2019

Kolejny raz podatnicy pobili swój rekord i w 2019 przekazali 874,4 mln zł milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2018 r., podatkiem podzieliło się 14,5 milionów osób – podaje Ministerstwo Finansów.

W Mławie padł rekord dotąd nie odnotowany. W 2019 roku podatnicy przekazali mławskim organizacjom 256 709 zł, aż o 56 % więcej niż rok temu. Ponad ćwierć miliona złotych zostanie wykorzystane na wszelkiego rodzaju działania, inicjatywy, wydarzenia.

Wsparcie otrzymało 8 869 organizacji o statusie OPP, a najmniejsza otrzymana kwota wyniosła 4,1 zł.

Zarówno całkowita kwota 1% należnego podatku, jak i liczba podatników, korzystająca z tej możliwości systematycznie rośnie od 2004 roku.

Lista liderów nieznacznie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. Na pierwszym miejscu ponownie jest Fundacja „Zdążyć z Pomocą”, na drugim - Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym i na trzecim - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Każda z fundacji odnotowała znaczny wzrost - „Zdążyć z pomocą” o 21 mln (wzrost o 11%), Avalon o 10 mln (wzrost o 27%), „Słoneczko” o ponad 6 mln (wzrost o 17%).
Z szóstego miejsca na czwarte „awansowała” Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – wzrost o prawie 5 mln (o 56% więcej w stosunku do poprzedniego roku).

Wykaz 5  organizacji, które w 2019 r. (z rozliczenia za 2018 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na 16 września 2018 r.) przedstawia się następująco:
- pozycja w rozliczeniu – numer KRS – nazwa organizacji – przekazana kwota podatku -
1. 0000037904 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 185 507 307,23 zł;
2. 0000270809 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - 47 003 021,68 zł;
3. 0000186434 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” - 42 382 571,36zł;
4. 0000030897 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13 678 107,87 zł;
5. 0000382243 Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” – 12 382 195,66 zł.

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami/oświadczeniami podatników. Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2018 r. zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 14,5 mln. (14,1 mld za rok 2018). Łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2018 r. wyniosła 874,4mln zł (761,3 mln zł za rok 2018).

Na terenie Miasta Mława mamy również organizacje pożytku publicznego, które z chęcią pożytkują 1 % od mławskich podatników. Możemy lokalnie im pomóc, nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. Jak się okazuje, robią to Państwo coraz częściej, coraz to większe kwoty przekazywane są z 1% podatku na nasze mławskie organizacje. Za 2018 rok padł niekwestionowany rekord!

W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2012 – 2019 w całej Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu w stosunku do roku poprzedniego:

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Polska

459,4 mln

482,2 mln

511,0 mln

560,0 mln

619,1 mln

662,2 mln

763,9 mln

874,4 mln

% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego

-

105 %

106%

109%

110%

107%

115%

114%

Mława

71 680 zł

78 837 zł

81 749 zł

92 673 zł

137 402 zł

146 880 zł

164 146 zł

256 709 zł

% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego

-

110%

104%

113%

148%

107%

112%

156%

 

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2019 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2018 r. (stan na dzień 16 września 2019 r.)

- pozycja w rozliczeniu – numer KRS – nazwa organizacji – przekazana kwota podatku -

911. 0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności - 69 160,30 zł

1096. 0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie - 52 523,90 zł

1508. 0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę” -  32 600,60 zł

1656. 0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie - 28 457,20 zł

1772. 0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” - 25 818,80 zł

2775. 0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - 12 833,60 zł

3648. 0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie - 7 942,30 zł

3724. 0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie - 7 601,70 zł

4009. 0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - 6 694,20 zł

4068. 0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” - 6 472,10 zł

5031. 0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” - 4 115,80 zł

6046. 0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława - 2 488,80 zł

RAZEM – 256 709,30 zł

W tabeli poniżej alfabetyczne zestawienie mławskich organizacji oraz przekazanych z 1 % należnego podatku kwot oraz % zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

Organizacja (alfabetycznie)

1 % za 2015 rok

1 % za 2016 rok

1 % za 2017 rok

1 % za 2018 rok

Hospicjum Królowej Apostołów
w Mławie

 

10 614,00 zł

29 424,60 zł

25 576,70 zł

28 457,20 zł

-

+177%

-13%

+11%

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”

8 802,20 zł

8 425,70 zł

7 499,70 zł

6 472,10 zł

-

-4%

-11%

-14%

Klub Sportowy „Zawkrze Mława”

 

3 026,20 zł

3 772,00 zł

5 516,00 zł

6 694,20 zł

-

+25%

+46%

+21%

Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber”
w Mławie

 

5 259,70 zł

4 987,50 zł

5 446,00 zł

52 523,90 zł

-

-5%

+9%

+864%

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława

6 145,10 zł

2 611,00 zł

2 023,90 zł

2 488,80 zł

-

-58%

-23%

+23%

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”

 

14 188,80 zł

11 392,90 zł

2 486,70 zł

25 818,80 zł

-

-20%

-78%

+938%

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”

27 408,30 zł

33 990,10 zł

55 909,40 zł

32 600,60 zł

-

+24%

+64%

-42%

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie

 

13 165,50

3 714,30 zł

7 348,90 zł

7 942,30 zł

-

-72%

+98%

+8%

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy
i Umiejętności

 

20 729,20 zł

11 260,60 zł

33 046,50 zł

69 160,30 zł

-

-46%

+193%

+109

Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”

14 333,50 zł

26 312,10 zł

4 618,50 zł

4 115,80 zł

-

+84%

-86%

-11%

Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie

 

10 405,30 zł

3 577,00 zł

4 560,00 zł

7 601,70 zł

-

-66%

+27%

+67%

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

 

3 324,10 zł

7 412,60 zł

10 113,60 zł

12 833,60 zł

-

+123%

+36%

+27%

 

Warto także zauważyć, że w zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mławie jak:  Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

Dane  zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

opracowała: Agnieszka Puzio - Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi