Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Wokół historii najnowszej” - Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 09 grudnia 2022

W dniu 30 listopada 2022r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 odbył się konkurs historyczny „Wokół najnowszej historii” zorganizowany przez Panią Mariolę Męczyńską i Pana Adama Czarnego - nauczycieli historii oraz Panią Hannę Kanigowską nauczyciela bibliotekarza. Konkurs dotyczył wydarzeń z historii Polski XX-go wieku. W konkursie udział wzięło dwudziestu uczniów z klas VII/VIII.

Głównymi celami konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o wydarzeniach historii Polski XX wieku, budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - skutkowych, kreowanie myślenia historycznego.

Laureatami konkursu zostali uczennica klasy VIII b Karolina Trzpil oraz Filip Epa uczeń klasy VIIa. Serdecznie gratulujemy!

Do realizacji projektu wykorzystano książki zakupione do biblioteki szkolnej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.