Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uwaga na zmiany w harmonogramach odbioru odpadów!

Kamil Gołębiewski / 23 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 roku odpady komunalne będą odbierane na podstawie nowych harmonogramów, które można sprawdzić klikając w link: https://bip.mlawa.pl/artykul/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-i-polrocze-2022-r. Na dotychczasowym poziomie pozostaje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji.

Zastosowano nowy podział miasta na rejony, będzie mniej rejonów, a dla  nieruchomości na niektórych ulicach zmieni się dzień tygodnia, w którym będą odbierane odpady. Harmonogram dla budynków jednorodzinnych zawiera także wskazanie terminu zbiórki drzewek świątecznych. Dla budynków wielolokalowych zmianie ulegają dni tygodnia wyznaczone na odbiór, przy czym odbiór wszystkich wysegregowanych frakcji odpadów, poza zmieszanymi będzie się odbywał tego samego dnia. Każdego zmartwionego czytelnika spieszymy uspokoić – frakcje nie będą z tego powodu mieszane ze sobą. Zmiany organizacyjne po stronie podmiotu odbierającego zmierzają do racjonalizacji nakładów pracy i transportu przy zachowaniu poziomu jakości usługi. Umożliwią m.in. racjonalne wykorzystanie dwukomorowych śmieciarek, którymi podmiot dysponuje od jakiegoś czasu. Dla budynków wielolokalowych także wyznaczono odrębny termin na zbiórkę drzewek świątecznych. Drzewka świąteczne w terminach ich zbiórek można wystawić przed posesję lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych w całości, bez rozdrabniania. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Poza terminami zbiórki konieczne będzie rozdrobnienie drzewka i umieszczenie go w worku/pojemniku na bioodpady, a to nie zawsze jest proste. W marcu wyznaczono terminy zbiórek mobilnych bezpośrednio z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy zbiórek mobilnych można sprawdzić klikając w link: https://bip.mlawa.pl/artykul/harmonogramy-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych-i-polrocze-2022-r . Prosimy o śledzenie harmonogramów i przekazywanie do odbioru odpadów komunalnych we właściwych terminach.