Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Urząd Miasta Mława przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Grzegorz Malon / 15 września 2021

Termin złożenia deklaracji:

Jeśli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji przewidziany jest termin 12 miesięcy .

Jeśli źródło ciepła lub spalania zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji przewidziany jest termin 14 dni.

Jak można złożyć deklarację?

Powyższą deklarację należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI https://zone.gunb.gov.pl/

W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną można ją złożyć na Kancelarii Urzędu Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – w godzinach 8.00-16.00 oraz we wtorki w godzinach 8.00-18.00

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji. Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – TUTAJ Pytania w dotyczące ww. obowiązku należy kierować do PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO: e-mail: info-ceebatgunb [dot] gov [dot] pl, tel.: (22) 661-94-54 albo do pracowników Urzędu Miasta Mława: e-mail , nr tel.: 23 654 64 38 wewnętrzny 311 i 312 w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2127)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554)