Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/468/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 6 lutego 2018r.

Milena Klimek / 09 lutego 2018

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 3105 o powierzchni 0,0169 ha, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika