Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLIV/444/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr X/95/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Anna Kędzierska / 28 października 2014