UCHWAŁA Nr XII/147/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XII/147/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława

Anna Kędzierska / 01 grudnia 2015