Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Trwa zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych

Kamil Gołębiewski / 04 marca 2022

Od 1 marca br. trwa kolejna zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta. W ramach zbiórki mobilnej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostaną odebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe (zniszczone, bezużyteczne meble, przedmioty gospodarstwa domowego) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny!). W ramach zbiórki mobilnej nie będą odbierane żadne inne frakcje odpadów. Prosimy o nie wystawianie do odbioru opon, odpadów remontowo – budowlanych (np. sanitariatów) itp.

Zbiórka odbywa się zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi poniżej. Prosimy o przygotowanie i wystawienie odpadów w miejscach zbierania odpadów (budynki wielolokalowe) lub przed posesję (budynki jednorodzinne). Odpady należy wystawić w dniu odbioru wyznaczonym w harmonogramie, przed godziną 7.00 rano. Następna zbiórka mobilna mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości planowana jest we wrześniu 2022 roku.

Poza terminami zbiórki mobilnej te frakcje wysegregowanych odpadów właściciel nieruchomości może przekazać bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz Miasta Mława do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego pod adresem: ul. Płocka 102, 06-500 Mława. PSZOK dostępny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.00- 15.00 oraz  w soboty  w godzinach 800 – 1200(z wyjątkiem świąt). Przed przyjęciem odpadów w PSZOK prowadzona jest weryfikacja pochodzenia odpadów – właściciel nieruchomości winien posiadać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (potwierdzenie wniesienia opłaty, aktualne naliczenie czynszu/opłat eksploatacyjnych od Spółdzielni/zarządcy budynku wielolokalowego lub zaświadczenie od zarządcy potwierdzające uiszczanie opłaty).