Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Trwa rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie

Krzysztof Napierski / 07 grudnia 2022

Aktualnie w ul. Studzieniec są wykonywane prace związane z częścią sanitarną – te są najbardziej zaawansowane, ale również powstaje już infrastruktura drogowa. Na pierwszym odcinku od ulicy Napoleońskiej położono już masę bitumiczną – warstwę wyrównawczą.

Trwa także układanie przyległych chodników ze zjazdami do posesji, zostały zainstalowane pierwsze fundamenty pod nowe lampy oświetleniowe. Prace wykonywane są w dobrym tempie, na ten moment nie ma zagrożenia terminowej realizacji inwestycji.

Zakończenie przebudowy ul. Studzieniec jest planowane w listopadzie 2023 roku.

Przypomnijmy: rozbudowa ul. Studzieniec obejmuje prace na odcinku od ul. Napoleońskiej do skrzyżowania z ulicami Piekiełko, Krajewo i Podborną, o długości ok. 1800 metrów. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m z dwumetrowymi chodnikami po obu stronach, budowę sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę odcinków sieci wodociągowej z wymianą przyłączy wodociągowych i budową nowych przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Wartość inwestycji to 9 800 000 zł, z czego 3 000 000 zł stanowi dofinansowanie, jakie Urząd Miasta Mława zdobył z budżetu województwa mazowieckiego.

Inwestycja jest realizowana przez Miasto Mława. Generalnym wykonawcą robót jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. wraz z zatwierdzonymi podwykonawcami.

Mariusz Goździewski / MPDM