Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

TOLERANCJA I AKCEPTACJA - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 grudnia 2022

Uczniowie klasy VIII d  Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wzięli udział w projekcie „Tolerancja i akceptacja”.

Podczas realizacji zajęć  młodzież dowiedziała się, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością. Zdarza się, że właściwa postawa i zachowanie względem osób z niepełnosprawnością  przysparza wiele trudności. Okazuje się jednak, że właściwe i wspierające osobę z niepełnosprawnością zachowanie wcale nie jest trudne.  Najpierw uczniowie zapoznali się z książką Pera Nilssona „Inny niż wszyscy” i na jej podstawie opracowali scenariusz przedstawienia klasowego. Krótka inscenizacja zwróciła uwagę na problemyz akceptacją odmienności. 

Kolejnym etapem było przygotowanie  banku dobrych praktyk. Młodzież przygotowała plakaty, na których zostały zapisane pomysły związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych. Końcowym etapem projektu było „drzewo życzliwości”, na którym pojawiły się hasła związane z tolerancją. 
Po realizacji projektu uczniowie doszli do wniosku, że wystarczy chcieć i świat będzie lepszy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.