Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„TERAZ TU JEST NASZ DOM” -  Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 grudnia 2022

Uczniowie oddziału Ukraińskiego, przygotowawczego 7-8 w ramach projektu czytelniczego wybrali z księgozbioru biblioteki szkolnej książkę Barbary Gawryluk “Teraz tu jest nasz dom”. 

Celem projektu była promocja czytelnictwa, oraz wzmocnienie kompetencji językowych młodzieży w zakresie umiejętności czytania, oraz rozumienia języka polskiego.

Projekt polegał na tym, że codziennie przez dwa tygodnie wybrany uczeń czytał na głos kolejny fragment książki w języku ukraińskim i polskim. Młodzież była bardzo poruszona historią rodziny opowiedzianą w książce. Wielu z nich utożsamia się z jej losami, ponieważ sami mają za sobą takie same, trudne do wyobrażenia przejścia. Na podstawie przeczytanej lektury uczniowie wykonali prace plastyczne ilustrujące opisywaną historię, wybrali też fragmenty książki, które zapadły im najbardziej w pamięci i zapisali je w obydwu językach. Podsumowaniem projektu było wykonanie gazetki ściennej, która zawisła na ścianie naszej pracowni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.