Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Tablice informacyjne w miejscu realizacji projektu

Monika Żółtak / 19 czerwca 2017

 W ramach promocji Projektu zaplanowano wykonanie 8 tablic informacyjnych, które zostaną umieszczone w granicach obszarów, na którym realizowany jest projekt pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława":

1)      Obszar A1 – skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Zabrody,

2)      Obszar A2 – skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Okólną,

3)      Obszar A3 – skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Wiśniową,

4)      Obszar A4 – skrzyżowanie ulicy Padlewskiego z ulicą Łąkową,

5)      Obszar A5 – skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego z ulicą Pogorzelskiego,

6)      Obszar A6 – skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego z ulicą Mickiewicza,

7)      Obszar A7 - skrzyżowanie ulicy Napoleońskiej z ulicą Nową,

8)      Obszar A8 - skrzyżowanie ulicy Akacjowej z ulicą Ostaszewskiego.