Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Anna Kędzierska / 26 czerwca 2012

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława wyraża zgodę na prowadzenie przez Burmistrza Miasta Mława działań w celu przygotowania sprzedaży nieruchomości nr nr 163/1, 163/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1, 178/5, 178/7, stanowiących własność Miasta Mława, nr 165, której Miasto Mława jest współwłaścicielem w 6/8 części oraz nr nr 164/1, 164/2, których Miasto Mława jest samoistnym posiadaczem, położonych w Mławie w rejonie Os. Książąt Maz. i Al. Św. Wojciecha. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która wydzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta zostanie zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę budynkami Centrum Handlowo-Usługowego, którego częścią będzie zintegrowany dworzec autobusowy i kolejowy.