Rozstzrygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozstzrygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 marca 2021

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 8 marca  2021 r. postanowił udzielić na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

1)    Mławskie Stowarzyszenie Amazonki
Zadanie: Spotkanie edukacyjne i rozrywka
Kwota dotacji: 1 400,00 zł

2)    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Ognisko integracyjne - "Połączyć dwa światy"
Kwota dotacji: 3 800,00 zł

3)    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”  - oferta wspólna
Zadanie: Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących osoby z niepełnosprawnością – kontynuacja
Kwota dotacji: 13 500,00 zł

4)    Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
Zadanie: Wyjazd na „Galę Integracji” w Warszawie
Kwota dotacji: 1 300,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.