Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozpoczęła się zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych

Kamil Gołębiewski / 01 września 2021

Rozpoczęła się zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Miasta Mława. W ramach zbiórki mobilnej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostaną odebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe (zniszczone, bezużyteczne meble, przedmioty gospodarstwa domowego) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(tylko kompletny!).

Odpady objęte zbiórką z budynków jednorodzinnych będą odbierane w okresie od 1 września do 30 września br. włącznie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Odpady z budynków jednorodzinnych należy przygotować do odbioru i wystawić przed posesję w dniu odbioru, przed godziną 700.

Zbiórka z budynków wielolokalowych odbędzie się w okresie od 13 do 16 września br., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Prosimy o przygotowanie odpadów i wystawienie ich w miejscach zbierania odpadów w dniu odbioru określonym w harmonogramie, rano przed godziną 700.

W ramach zbiórki mobilnej nie będą odbierane żadne inne odpady, których zbiórka nie obejmuje. Prosimy o nie wystawianie zużytych opon, odpadów remontowo-budowlanych itp., ponieważ nie zostaną odebrane. Kolejna zbiórka mobilna planowana jest w marcu 2022 r. Poza terminami zbiórek mobilnych odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości może przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Płockiej 102.