Rok Stanisława Grzebskiego na Mazowszu i w Mławie | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rok Stanisława Grzebskiego na Mazowszu i w Mławie

Krzysztof Napierski / 24 listopada 2023

Sejmik Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego o ustanowienie roku 2024 na Mazowszu Rokiem Stanisława Grzebskiego. Radni Mławy będą głosować nad uchwałą w sprawie nadania rokowi 2024 w Mławie tego samego patrona podczas sesji we wtorek 28 listopada 2023 r.

Uchwałą z 21 listopada 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2024 na Mazowszu Rokiem Stanisława Grzebskiego. Jak w niej czytamy, „22 września 2023 r., na posiedzeniu stacjonarnym, zebrał się Zespół ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenia w roku 2024 na Mazowszu, powołany Zarządzeniem nr 731/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2023 r. Zespół rozpatrzył zgłoszone wnioski spełniające wymogi formalne. W wyniku głosowania Zespół zarekomendował ustanowienie roku 2024 na Mazowszu „Rokiem Stanisława Grzebskiego””.

Wniosek o wybór takiego patrona skierował 28 lipca do sejmiku w imieniu Miasta Mława burmistrz Sławomir Kowalewski. „W 2024 roku przypada okrągła, 500. rocznica urodzin Stanisława Grzepskiego (Grzebskiego), co jest idealną okolicznością do przypomnienia tej wybitnej postaci i jej wiekopomnego dorobku obywatelom Mazowsza. W związku z powyższym uważamy Stanisława Grzepskiego (Grzebskiego) za idealnego kandydata na Patrona roku 2024 na Mazowszu i prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku” – napisał.

Podobny wniosek, o ustanowienie roku 2024 w Mławie Rokiem Stanisława Grzebskiego, burmistrz złożył 30 sierpnia do Przewodniczącego Rady Miasta Mława Lecha Prejsa. Nad uchwałą w tej sprawie radni miejscy będą głosować podczas sesji we wtorek 28 listopada.

Stanisław Grzebski (współczesna wersja nazwiska, oryginalnie: Grzepski) (1524-1570) urodził się w Grzebsku koło Mławy (północne Mazowsze). Był bardzo znanym matematykiem i filologiem. W 1567 r. uzyskał profesurę królewską w Akademii Krakowskiej; był znawcą języków: greckiego, łacińskiego i hebrajskiego oraz kultury antycznej. W poglądach na świat reprezentował wczesnorenesansowy humanizm, a swój stosunek do religii kształtował pod wpływem poglądów głoszonych przez Erazma z Rotterdamu. Główne i najobszerniejsze jego dzieło – „De multiplici sicli et talento hebraico” (1568) – było poświęcone zagadnieniom metrologii starożytnej. Jest także autorem pierwszej polskiej książki technicznej „Geometria, To iest Miernicka Nauka, po Polsku krótko napisana z Græckich y z Lacińskich Ksiąg” (1566), obejmującej wykład geometrii euklidesowej oraz zasady praktycznego miernictwa [na podst.: Encyklopedia PWN, encyklopedia.pwn.pl]. Obecnie Stanisław Grzebski patronuje jednej z mławskich ulic.

KN / KSM

 

Czytaj także: