Rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół

Magdalena Grzywacz / 25 stycznia 2023

Od 30 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. będzie trwać rekrutacja na wolne miejsca  do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława. Rekrutacja dotyczy roku szkolnego 2023/2024

Rekrutacja odbywa się do przedszkoli:

Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mławie z siedzibą przy ul. Warszawska 52 (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);

Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Mławie z siedzibą przy ul. ul. Przyrynek 5 (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);

Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie z siedzibą przy ul. ul. Hoża 5 (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);

Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 7 (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);

oraz do oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach:

Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą ul. Sportowa 1 (dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieci w wieku 6 lat tzw. oddziały klasy „0”);

Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego z siedzibą ul. Pogorzelskiego 4 (dzieci w wieku 6 lat tzw. oddziały klasy „0”);

Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą ul. Żołnierzy 80 P.P. 5 (dzieci w wieku 6 lat tzw. oddziały klasy „0”),

przy czym można wybrać maksymalnie 3 przedszkola – przedszkole I, II lub III wyboru.

Rekrutacja w systemie elektronicznym trwa od 30.01.2023 r. do 10.02.2023 r. (TUTAJ).

Dla osób niemających dostępu do Internetu lub nieznających języka polskiego – rejestracji można dokonać w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru.

Oferta przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława, w tym informator i dokumenty do pobrania, znajduje się pod TYM adresem

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych oraz na stornie BIP Miasta Mława (TUTAJ). Warto także zapoznać się z załącznikiem umieszczonym pod tekstem.

Rodziców dzieci 7 letnich zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych prosi się o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły obwodowej. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 17 marca 2023 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych szkół podstawowych oraz na stornie BIP Miasta Mława (TUTAJ).  

Mapa obwodów szkół dostępna jest na stronie Miasta Mława - TUTAJ

WOiPS