Ranking samorządów „Rzeczpospolitej" 2011 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ranking samorządów „Rzeczpospolitej" 2011

Agnieszka Puzio-Dębska / 23 lutego 2012

"Rzeczpospolita" już po raz dwunasty nagrodziła najlepsze samorządy. Mława od lat utrzymuje się w pierwszej setce tego rankingu, podwyższając swoje miejsce w rankingu.
Mława w ogólnym rankingu finansowo – inwestycyjnym w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich zajęła w ostatecznym podsumowaniu 29 miejsce (rok wcześniej 45) W rankingu innowacyjności, Mława uplasowała się na 5. miejscu – podobnie jak rok temu

„W rankingu samorządów uhonorowaliśmy gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia" -to informacja z artykułu Rzeczpospolitej o rankingu samorządów 2011.
Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007 – 2010 i jednoczesnej najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięte zostały dane po d uwagę pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce w analizowanych kryteriach.
Punktowane miedzy innymi było: dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków UE w przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie samorządów w stosunku do dochodów, nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamika wzrostu wydatków na mieszkańca, transport i łączność, ochrona środowiska.
Do drugiego etapu wybrane zostały te samorządy, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez Kapitułę kryteriom (wybrano 564 samorządy).
W rankingu brane było pod uwagę ponad 20 wskaźników. Najwięcej do zyskania (lub stracenia) miały samorządy w takich dziedzinach, jak: wzrost inwestycji (w sumie do zdobycia jest 10 pkt), wartość środków UE w przeliczeniu na mieszkańca (10 pkt), dynamika dochodów własnych (10 pkt), poziom zadłużenia (10 pkt), współpraca z organizacjami pozarządowymi (10 pkt) czy liczba nowych firm i bezrobocie (razem 9 pkt). Analizowane także było: udział wydatków na organizacje pozarządowe w wydatkach ogółem, liczbę złożonych wniosków prze organizacje, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na mieszkańca, wyniki testu sześcioklasistów, liczbę nowych podmiotów gospodarczych, udział wydatków na promocję, współpraca z jednostkami pomocniczymi, ocena wiarygodności kredytowej, budżet zadaniowy i mierniki określające realizację, wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Zasady i kryteria wyboru w Rankingu Samorządów zatwierdziła niezależna Kapituła. Byli to przedstawiciele różnych instytucji i środowiska, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce

  • prof. Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej, doradca społeczny Prezydenta RP, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
  • Hanna Majszczyk - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, specjalizuje się w podatkach pośrednich i samorządach
  • Marceli Niezgoda - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, koordynuje m.in. wdrażanie programów regionalnych
  • Dariusz Daniluk - p.o. Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, wcześniej wiceminister finansów, ekonomista, bankowiec
  • Zbigniew Berdychowski - współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich, które organizuje coroczne spotkania Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, radny sejmiku małopolskiego
  • Paweł Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP Andrzej Porawski - dyrektor Biura Związku Miasta Polskich (od 1991 r.)
  • Adam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Paweł Jabłoński – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej"
  • Łukasz Korycki – kierownik zespołu „firmy" w dziale ekonomicznym „Rzeczpospolitej", redaktor „Rankingu Samorządów"
  • Anna Cieślak-Wróblewska – dziennikarka działu ekonomicznej „Rzeczpospolitej"