Ranking samorządów „Rzeczpospolitej" 2010 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ranking samorządów „Rzeczpospolitej" 2010

Agnieszka Puzio-Dębska / 23 lutego 2012

"Rzeczpospolita" już po raz jedenasty nagrodziła najlepsze samorządy. Wiele miast i Gmin, w tym i Mława od lat utrzymuje się w pierwszej setce tego rankingu, wyznaczając kierunek samorządowej Polsce.
Mława w ogólnym rankingu finansowo – inwestycyjnym w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich zajęła w ostatecznym podsumowaniu 45 miejsce. W rankingu innowacyjności, Mława uplasowała się na zaszczytnym 5. miejscu.

Jak pisze „Rzeczpospolita" ostrą rywalizację widać było w gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Tegorocznym zwycięzcą został Kórnik (województwo wielkopolskie), który w 2009 r. zamykał pierwszą dziesiątkę. Grodzisk Mazowiecki, nr 1 w zeszłym roku, spadł na trzecie miejsce, a na drugim znalazł się Lubliniec. Generalnie w pierwszej dziesiątce żaden z samorządów nie utrzymał zeszłorocznej pozycji, a tylko cztery utrzymały się w tym gronie.
W pierwszej setce miast największą reprezentację mają Mazowsze i Dolny Śląsk – które idą niemal łeb w łeb, zajmując prawie jedną czwartą miejsc w rankingu.

Ankieta w ramach rankingu sprawdzała które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.
Co było brane pod uwagę i jak punktowane były poszczególne kategorie w I etapie:
dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (maksymalnie 10 pkt), wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009 (10 pkt),nadwyżka operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009 (5 pkt),dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009 (10 pkt),relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009 (6 pkt),dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. Na tej podstawie wytypowane zostało do II etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji. Odpowiedzi posłużyły do wyłonienia najlepszych gmin w drugim etapie.
Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu wybranych zostało po sto najlepszych samorządów. Osobna część rankingu poświęcona była wykorzystaniu unijnych funduszy oraz innowacyjności.

Kapituła rankingu

  • prof. dr hab. Jerzy Buzek - przewodniczący kapitułyprof. dr hab.
  • Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej w Polsce
  • Elżbieta Suchocka - Roguska - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
  • Krzysztof Hetman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju RegionalnegoAndrzej Poprawski - dyrektor Biura Związku Miast Polskich
  • Paweł Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
  • Adam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  • Ireneusz Fąfara - prezes BGK
  • Katarzyna Ostrowska - dziennikarka działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej"
  • Paweł Jabłoński - z-ca red. naczelnego "Rzeczpospolitej"