Przyznane dotacje w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym  na posiedzeniu w dniu  23 kwietnia 2018 r., postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. następujących dotacji:

1.    Bank Żywności w Ciechanowie
Zadanie: Bankowa pomoc żywnościowa dla osób w trudnej sytuacji życiowej z miasta Mławy
Kwota dotacji: 7 000 zł
2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Kwota dotacji: 4 000 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r.