Profilaktyka w rysunkach i na wesoło | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Profilaktyka w rysunkach i na wesoło

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 czerwca 2022

Pozytywna profilaktyka podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Miasto Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 odebrana  została z dużym entuzjazmem.  Bogactwo atrakcji, a przede wszystkim rozmach z jakim zaoferowano mieszkańcom realizację eventu profilaktycznego spowodowało, że przybyło wiele osób, szczególne rodzin wielopokoleniowych.

W namiocie profilaktycznym, w którym przez 6 godzin zegarowych prowadzono przez profilaktyka pedagoga zajęcia profilaktyczno-animacyjne, w tym przekazywano dzieciom i młodzieży opaski  odblaskowe, ulotki profilaktyczne z zakresu różnych uzależnień, prowadzono elementy treningu twórczości przy użyciu minigier zręcznościowych, w które można grać w alkogoglach, aby przekonać się, że sukcesy w sporcie osiąga się tylko na trzeźwo!

Ponadto uruchomiono konsultacje z terapeutą uzależnień. Te ostatnie  z kolei realizowane były w busiku profilaktycznym.

Dzieciom i młodzieży prócz w/w atrakcji, pozytywnego odbioru eventu dodały gigantyczne bańki mydlane, gokarty na pedały, kule bumperball i balony profilaktyczne.

Wszystko to odbywało się w Parku Miejskim w Mławie w dniu 5 czerwca 2022 r.

W związku z tym, że impreza połączona była z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka, wzięły w niej udział również wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Mława, jak i inne jednostki , w tym Straże Pożarne Ochotnicza i Państwowa, Policja, a także wydział Urzędu Miasta , realizujący w ramach swoich obowiązków zadania wynikające z  przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Poniżej filmy z eventu oraz zdjęcia prac naszych najmłodszych uczestników.