Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Prawie 3 000 000 zł dofinansowania na Studzieniec

Magdalena Grzywacz / 01 grudnia 2021

Burmistrz Sławomir Kowalewski oraz skarbnik Justyna Aptewicz podpisali umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie rozbudowy ulicy Studzieniec.

Miasto wnioskowało o dotację na rozbudowę ul. Studzieniec w Mławie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Burmistrzowi zależało na realizacji zadania w latach 2021-2022, tak, aby przed powstaniem Pokazowej Zagrody Żubrów, którą Nadleśnictwo Dwukoły planuje utworzyć w sąsiedztwie szkółki leśnej przy ul. Krajewo, nowy trakt dla turystów był już gotowy.

Burmistrz Sławomir Kowalewski po podpisaniu umowy z Województwem Mazowieckim na rozbudowę ul. Studzieniec
Burmistrz Sławomir Kowalewski po podpisaniu umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie przebudowy ul. Studzienic

Podpisana 1 grudnia 2021 r. umowa zakłada przyznanie miastu dotacji w wysokości nieprzekraczającej 60 proc. całkowitej wartości zadania. Gruntowna przebudowa Studzieńca została wyceniona na 4 971 963 zł. Mazowsze zaplanowało przyznać miastu kwotę 1 000 000 zł w 2023 roku oraz 1 983 177,81 zł rok później. – 29 października 2021 roku złożyliśmy wniosek o przesunięcie dotacji na lata 2022-2023. Czekamy na odpowiedź – informuje burmistrz Sławomir Kowalewski.

Inwestycja związana z przebudową ulicy Studzieniec obejmie budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, dwustronnych chodników o szerokości 2 metrów oraz nowej nawierzchni jezdni, której szerokość wyniesie od 5 do 7 metrów, a długość – 860 metrów.

– Gratuluję panu burmistrzowi otrzymanego dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego na rozbudowę ul. Studzieniec. To ważna droga, wyjazdowa z Mławy, ale również skupiająca wokół siebie osiedla mieszkalne. To także ważny szlak turystycznie, ponieważ prowadzi do miejsca, gdzie wkrótce będzie wystawiane stadko żubrów, nad czym pracują Lasy Państwowe. Zadanie istotne dla mieszkańców Mławy, okolicy, ale także szerzej, w kontekście promocji walorów turystycznych – dla Województwa Mazowieckiego. Pan burmistrz złożył wniosek o zmianę terminu przyznania dotacji. Będziemy starali się przychylnie podejść do tych planów, tak aby już w 2023 roku można było korzystać z tej drogi w całości – skomentował Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Podczas uroczystości podpisania umowy 1 grudnia 2021 r. w Ciechanowie województwo reprezentowali Marszałek Adam Struzik i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Magdalena Grzywacz/ Rzecznik Prasowy UMM