Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława

Grzegorz Malon / 01 lipca 2020

Podmiot odbierający odpady komunalne w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

NOVAGO Sp. z o.o.
Siedziba główna
ul. Grzebskiego 10
06 - 500 Mława
tel. 23 655 22 44
fax. 23 654 64 68

 

GM/WŚR