Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2015 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2015 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 kwietnia 2015

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2015 r. następujących dotacji:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" - oferta wspólna
Zadanie: Program "Ku aktywności"
Kwota dotacji: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława
Zadanie: Organizowanie aktywnych form spędzania czasu osób niepełnosprawnych - organizowanie imprez integracyjnych - kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych
Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława
Zadanie: Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2015 r.