Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2015 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2015 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 kwietnia 2015

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2015 roku następujących dotacji:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. "Postacie wpisane w dzieje Mławy i regionu" Zeszyt 2
Kwota dotacji: 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł)

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Almanach artystów Ziemi Zawkrzeńskiej na 16 lecie istnienia ZTZZ
Kwota dotacji: 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł)

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Piknik Profilaktyczno - Integracyjny "W zdrowym ciele zdrowy duch",27 czerwca 2015 r. (sobota)
Kwota dotacji: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł)

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Noc Poetów 2015, 26 lipca 2015 r. (niedziela)
Kwota dotacji: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł)

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Taniec pod gwiazdami - taneczny piknik rodzinny, 13 września 2015 r. (niedziela)
Kwota dotacji: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - Mławskie Forum Aktywnych
Zadanie: Artystyczne Inspiracje, 5 lipca 2015 r. (niedziela)
Kwota dotacji: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: Koncert muzyki klasycznej i finał III edycji konkursu Plastycznego im. Hannny Rudzkiej - Cybisowej, 21 czerwca 2015 r. (niedziela)
Kwota dotacji: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: VII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, 16 sierpnia 2015 r. (niedziela)
Kwota dotacji: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: III edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej Cybisowej
Kwota dotacji: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Zadanie: „Muzyczne skarby Mazowsza" - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z Kająi Januszem Prusinowskimi oraz zespołem Janusz Prusinowski Kompania
Kwota dotacji: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy
Zadanie: Organizacja dioramy w schronie bojowym podczas Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą
Kwota dotacji: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy
Zadanie: Święto 11 listopada
Kwota dotacji: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pt. "Doświadczenia moje lub osób mi najbliższych związane z zakończeniem II wojny światowej"
Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki w Warszawie
Zadanie: Leśne Żuki, Ekobrazy XII edycja
Kwota dotacji: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Jesienne warsztaty salsy
Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Zadanie: Piesza Mławska Pielgrzymka z Mławy do Płocka
Kwota dotacji: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2015 r.