Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Odpady – nowa deklaracja dopiero od 3 stycznia 2022 r.

Kamil Gołębiewski / 13 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze gospodarki odpadami wejdzie w życie kilka zmian. W związku z nimi każdy właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek złożenia deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami za okres od 1 stycznia 2022 r. Pracownicy Urzędu Miasta Mława rozpoczęli dostarczanie mieszkańcom korespondencji w tej sprawie. Deklaracje będą przyjmowane w urzędzie miasta od 3 stycznia 2022 r.

Żeby wypełnić deklarację na 2022 r., trzeba będzie wiedzieć, ile wody zostało zużyte na nieruchomości w roku 2021 r. (jest to niemożliwe przed zakończeniem roku kalendarzowego). Ustawowy termin złożenia deklaracji na 2022 rok oraz termin płatności pierwszej opłaty naliczonej wg nowych zasad, tj. opłaty za styczeń przyszłego roku, upłynie 10 lutego 2022 r.

O wszystkich szczegółach dotyczących przyjmowania deklaracji będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej, a także w lokalnych mediach. Prosimy o cierpliwość.

Co się zmienia od nowego roku?

Zmienia się druk deklaracji, będzie obowiązywał nowy – dla budynków jednorodzinnych będzie inny niż dla budynków wielolokalowych. Prosimy o niewypełnianie deklaracji na rok 2022 na starych drukach, z których korzystamy obecnie! Podstawę do obliczenia opłaty na 2022 rok stanowi średnie miesięczne zużycie wody na cele bytowe na nieruchomości w roku 2021. Stawka opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 stycznia 2022 r. wynosi 12,50 zł za 1 m3 zużytej wody. Opłata naliczona za 1 gospodarstwo domowe nie może przekroczyć kwoty 149,68 zł, przy czym za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby obce zamieszkujące na tej samej nieruchomości, jeżeli każda z nich utrzymuje się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby spokrewnione zamieszkujące na tej samej nieruchomości, jeżeli nie utrzymują się wspólnie.

Zmieniają się także stawki opłat za pojemniki – za pojemnik 120 l opłata od 1 stycznia 2022 r. wyniesie 12,00 zł miesięcznie, a za większe pojemności – proporcjonalnie więcej. Zgodnie z przejściowym przepisem ustawowym, przedsiębiorcy, którzy na dzień 23 września br. byli uczestnikami gminnego systemu gospodarki odpadami, nie mogą się z niego wypisać do końca realizacji umowy o udzieleniu zamówienia publicznego, tj. muszą w nim pozostać do 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława www.mlawa.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami oraz w zakładce Dla mieszkańca/Odpady. Można je także uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami osobiście lub telefonicznie, pod numerem 23 654 32 96 wew. 302 lub 300.