Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nowe stawki w strefie płatnego parkowania

Krzysztof Napierski / 29 lipca 2021

Zgodnie z przyjętą 18 maja br. uchwałą Rady Miasta Mława, 1 sierpnia wchodzą w życie nowe stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Mławie. De facto – w związku z tym, że tego dnia przypada niedziela – zaczną one obowiązywać w poniedziałek 2 sierpnia 2021 r.

Uchwała wprowadza następujące stawki opłat:

1) za pierwsze pół godziny postoju: 1,00 zł;

2) za pierwszą godzinę postoju: 2,00 zł;

3) za drugą godzinę postoju: 2,30 zł;

4) za trzecią godzinę postoju: 2,50 zł;

5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju: 1,50 zł;

6) za kartę abonamentową parkingową miesięczną: 70,00 zł, z możliwością wykupienia wielokrotności karty na jednym blankiecie;

7) za postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:

  • - karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00 zł,
  • - karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00 zł,
  • - karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00 zł,
  • - karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00 zł;

8) za postój pojazdu osobowego będącego własnością, współwłasnością lub pozostającego w użyciu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej bądź umowy użyczenia osoby zameldowanej w obszarze SPP, parkującej na ulicy, przy której jest zameldowana:

  • - karta abonamentowa parkingowa miesięczna 15,00 zł,
  • - karta abonamentowa parkingowa roczna 150,00 zł.

Opłatę za postój pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony w miejscach, gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa powyżej.

Przypominamy, że do strefy płatnego parkowania zalicza się pasy drogowe następujących ulic:

1) ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy Urzędzie Miasta Mława;

2) ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla;

3) ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Stanisława Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych;

4) ul. 3 Maja po obu stronach;

5) ul. Stefana Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki;

6) ul. Bolesława Chrobrego po obu stronach;

7) ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza;

8) ul. Władysława Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek;

9) ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

Z pełną treścią uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania można się zapoznać TUTAJ.

KN / KSM