Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nagroda Mławianin Roku 2018

Krzysztof Napierski / 04 marca 2021

Decyzją kapituły przyznającej tytuł Mławianina Roku, wyróżnienie za 2018 r. otrzymał ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski – Dziekan Dekanatu Mławskiego Zachodniego i Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

Ksiądz Kazimierz Ziółkowski jest Proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie od 2008 r. W latach 2009-2018 pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Mławskiego, a od 2018 r. – po podziale tegoż dekanatu – sprawuje funkcję Dziekana Dekanatu Mławskiego Zachodniego. Jest Kapelanem Ojca Świętego (czyli, mówiąc potocznie, prałatem) i Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej. Kapłan jest także Wiceprezesem Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie, Wiceprezesem Stowarzyszenia Mariacka w Mławie oraz członkiem kapituły nadającej tytuł Mławianin Roku.

Z wnioskiem o nadanie księdzu Kazimierzowi Ziółkowskiemu tytułu Mławianin Roku 2018 wystąpiło do kapituły Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie (w tej edycji plebiscytu kapłan był jedynym pretendentem do wyróżnienia). W uzasadnieniu swojego wniosku członkowie stowarzyszenia oraz inne osoby i organizacje popierające wniosek podkreśliły zasługi kandydata dla parafii, na czele której stoi, oraz całego miasta, a także jego indywidualne, wyróżniające go cechy osobowości. „Od początku swojego kapłańskiego pobytu w Mławie i niezmiennie do dziś, jest cierpliwym, wyrozumiałym, pomocnym i skromnym oraz otwartym na innych ludzi człowiekiem. Dla każdego zawsze znajdzie czas na spotkanie i rozmowę, uważnie wsłuchując się w treści przekazu. Zawsze gotowy do pomocy i rzeczywiście pomagający” – piszą o kapłanie autorzy wniosku.

W dalszej części dokumentu podkreślają zasługi kapłana na rzecz rozwoju życia parafialnego. Jak wskazują, kościół parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie jest na mszach św. wypełniony wiernymi, a sam proboszcz mobilizuje i jednoczy parafian, „angażując ich do czynnego udziału i działania w różnych grupach i stowarzyszeniach katolickich, co niewątpliwie kształtuje i ubogaca ich wiarę oraz codzienność”. Wnioskodawcy zwracają uwagę także na troskę ks. dziekana o fizyczne obiekty na terenie parafii, a zwłaszcza kościół i plebanię, oraz inne nieruchomości położone w obrębie dekanatu („na bieżąco wykonuje remonty i upiększa świątynię”). Wśród ostatnio zrealizowanych inwestycji wyliczają m.in. wymianę chodnika i schodów przed wejściem głównym do świątyni parafialnej oraz posadowienie przed kościołem pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki. „Ksiądz Prałat, oprócz powyższych prac, czynnie i aktywnie wspiera różne inicjatywy i przedsięwzięcia na terenie dekanatu i naszego miasta […]. Jest również inicjatorem i współwykonawcą upamiętniania narodowych i miejskich rocznic historycznych. Sprowadził także do Mławy Relikwie bł ks Jerzego Popiełuszki, które na stałe pozostaną w naszym mieście” – czytamy we wniosku (pisownia oryginalna). Jak podkreślają autorzy dokumentu, „znacznie więcej można pisać o Ks prałacie Ziółkowskim, ale wszystko można ująć w takim zdaniu, a mianowicie: jest poczciwym i dobrym człowiekiem, ale przede wszystkim jest kapłanem z prawdziwego powołania, który nosi w sobie miłość Chrystusa i przekazuje ją innym”.

KN / KSM