Nagroda Mławianin Roku 2015 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nagroda Mławianin Roku 2015

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 czerwca 2016

Ks. dr kanonik Ryszard Kamiński został uhonorowany tytułem Mławianin 2015 roku. Jest proboszczem parafii Świętej Trójcy. Ksiądz Kanonik ma ogromne zasługi w dziedzinie remontów mławskich kościołów – Świętej Trójcy i Św. Wawrzyńca, a także dzwonnicy  i budynków parafialnych, które przyczyniły się do lepszej organizacji życia religijnego w Mławie, ale również znacząco przyczyniły się do poprawy wizerunku centrum miasta. W złożonych wnioskach podkreślano również zaangażowanie w życie społeczne miasta. Krzewienie historii, owocną współpracę z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, urzędami, uczelniami, szkołami i instytucjami kultury.