Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławianie uczcili bohaterów Krivej Palanki

Krzysztof Napierski / 21 października 2019

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs wzięli udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Krivej Palanki – naszego miasta partnerskiego w Macedonii Północnej.

Uroczystości w macedońskim mieście odbyły się we wtorek 8 października 2019 r. Rozpoczęto je złożeniem przez przedstawicieli Krivej Palanki z Burmistrzem Miasta Borjanchem Micevskim na czele oraz licznie przybyłe do miasta delegacje kwiatów pod pomnikiem poległych bojowników o wolność Krivej Palanki pod ratuszem. Następnie oddano do użytku rekreacyjny szlak pieszy o długości 868 metrów, utworzony przy współpracy gmin Kriva Palanka oraz Vitina (Republika Kosowa).

Głównym punktem obchodów była uroczysta akademia w Centrum Kultury w Krivej Palance, podczas której wręczono nagrody za osiągnięcia i zasługi na rzecz rozwoju miasta. Burmistrz Borjancho Micevski dziękował reprezentantom miast partnerskich za obecność i działania podejmowane na rzecz budowania silnych przyjacielskich relacji: – Jestem dumny ze współpracy i udanej pracy, którą dotychczas rozwinęliśmy. Uważam, że nasza współpraca jeszcze się pogłębi w przyszłości, dzięki działaniom nad rozwiązywaniem zagadnień, przed którymi stoją miasto i jego mieszkańcy – zwracał się do zgromadzonych. W dalszej części programu wizyty w Krivej Palance znalazło się zwiedzanie muzeum archeologicznego.

Sławomir Kowalewski i Lech Prejs, którym towarzyszył w Krivej Palance tłumacz Marko Szapkarow-Orłowski, uważają zarówno sam wyjazd, jak i całą dotychczasową współpracę z macedońskim miastem partnerskim, za bardzo udane. Przypomnijmy, że delegacja Krivej Palanki gościła w Mławie 23 sierpnia podczas odbywających się tutaj obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą. Burmistrz Borjancho Micevski wraz z przedstawicielami innych europejskich miast podpisał wówczas międzynarodowy Manifest Pokoju – dokument, którego sygnatariusze zobowiązali się do podejmowania działań na rzecz pokoju w Europie i na świecie oraz budowania serdecznych, dobrosąsiedzkich relacji.

KN

fot.: Urząd Miasta Kriva Palanka