Miasto Mława wyróżnione w plebiscycie Wspólna Zielona Przyszłość | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miasto Mława wyróżnione w plebiscycie Wspólna Zielona Przyszłość

Krzysztof Napierski / 17 stycznia 2023

W czwartek 12 stycznia 2023 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podsumowano pierwszą edycję Plebiscytu Ekologicznego Wspólna Zielona Przyszłość. Wyłonieni zostali zwycięzcy – autorzy najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody – w trzech kategoriach: technologie, badania naukowe oraz inicjatywa samorządowa. W tej ostatniej wyróżnienie otrzymało Miasto Mława.

Organizatorzy plebiscytu docenili organizowaną z okazji Światowego Dnia Ziemi kampanię Burmistrza Miasta Mława „Posadź drzewo”, której drugą już edycję przeprowadziliśmy w 2022 roku. W ciągu dwóch dni – 21 i 22 kwietnia – rozdaliśmy mieszkańcom 1000 sadzonek drzew zakupionych od Nadleśnictwa Dwukoły, wśród nich: dęby, jesiony, klony, modrzewie i jarzębiny. Drzewka były rozdawane przez pracowników Urzędu Miasta Mława, którzy – na podstawie określonych przez mieszkańców preferencji – pomagali w wyborze gatunków oraz służyli głosem doradczym w zakresie sadzenia i utrzymania drzewa. Ponadto na dziedzińcu ratusza dostępny był punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, gdzie można było m.in. przybliżyć sobie zapisy uchwały antysmogowej, poznać dobre praktyki w zakresie ochrony powietrza, uzyskać informację o dofinansowaniu wymiany pieców węglowych oraz pobrać ulotki.

Przeprowadzona kampania wpłynęła na zwiększenie liczby nasadzeń drzew w Mławie, co w sposób pozytywny oddziałało na lokalne środowisko i poprawiło jakość powietrza w naszym otoczeniu. Tym samym udało się zmobilizować wielu mieszkańców do podjęcia wspólnych działań mających na celu troskę o nasz klimat. Część z nich przesłała do Urzędu Miasta Mława zdjęcia posadzonych drzew pozyskanych w ramach kampanii „Posadź drzewo”, co jest dla nas sygnałem, że takie akcje cieszą się popularnością i pozytywnym odzewem społeczeństwa.

KN, BS