Miasta partnerskie Mławy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miasta partnerskie Mławy

Krzysztof Napierski / 29 kwietnia 2021

Od 2000 roku Mława utrzymuje kontakty z miastami partnerskimi na terenie Europy. Kontynuowana do dziś współpraca umożliwia wymianę doświadczeń na wielu gruntach.

Najwcześniej, w 2000 r., Mława nawiązała kontakty z litewskim Raseiniai. Stało się tak za sprawą akcji wysłania do krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących 4 000 pocztówek z pracami mławskich dzieci. Była ona częścią realizowanego przez zarząd miasta programu „W drodze do Unii” realizowanego ze środków pomocowych Phare. Od tamtego czasu kontakty pomiędzy mieszkańcami naszych miastami są częste, wielokrotnie Mława gościła Litwinów (zarówno oficjalne delegacje, jak i młodzież w ramach wymiany). Z kolei Litwa była gospodarzem wielu spotkań, na uroczystościach narodowych, patriotycznych jak i podczas wymian pomiędzy szkołami.

Kontakty ze Związkiem Gim 4C (Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio i Cermigniani) w Abruzji we Włoszech nawiązano w lutym 2004 r. Miasto Mława jako parter przystąpiło do projektu realizowanego w ramach programu Town Twinning przez włoskie stowarzyszenie rozwoju ITACA. Kontakty z francuskim Saverne nawiązano na początku 2005 r. Tego roku przedstawiciele obu miast kilkakrotnie składali sobie wzajemnie wizyty, a w kolejnych latach kontynuowali współpracę. Na początku 2006 roku, dzięki współpracy z hiszpańską organizację A.G.P group, Mława nawiązała kontakty z z miastem Barańáin, położonym w regionie Nawarra w bezpośrednim sąsiedztwie Pampeluny - stolicy regionu.

Porozumienie o współpracy między rumuńskim Năsăud a Mławą podpisano w pierwszej z miejscowości w 2009 r. Było ono pokłosiem udziału obu miast w programie Europa dla Obywateli. W tym samym roku została podpisana umowa o współpracy partnerskiej między Mławą a Moscufo we włoskiej Abruzji. W 2011 podpisaliśmy umowę przedwstępną o współpracy z macedońskim miastem Kriva Palanka. Najmłodszym stażem miastem partnerskim Mławy jest niemieckie Viernheim, gdzie umowę partnerską podpisali w 2019 r. burmistrzowi obu miast.

Dzięki efektywnym kontaktom ze wspomnianymi miastami, możemy rozwijać współpracę w takich dziedzinach działalności jak turystyka, lokalna administracja publiczna, młodzież i problematyka młodzieżowa, sport, kultura i stosunki gospodarcze. Odbywa się ona w ramach wspólnych możliwości i kompetencji poszczególnych miast, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i praw obowiązujących w państwach miast partnerskich oraz zgodnie z postanowieniami porozumień i traktatów podpisanych przez kraje.

Jednym z najważniejszych, a zarazem symbolicznych momentów w historii współpracy Mławy z miastami partnerskimi, było podpisanie 23 sierpnia 2019 r., podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą, międzynarodowego Manifestu Pokoju. Dokument sygnowali na Starym Rynku w Mławie burmistrz Sławomir Kowalewski reprezentujący miasto Mława (Polska),  burmistrz Matthias Baaß reprezentujący miasto Viernheim (Niemcy), burmistrz  Борјанчо Мицевски reprezentujący miasto Kriva Palanka (Macedonia), burmistrz Claudio De Collibus reprezentujący miasto Moscufo (Włochy) oraz Edmundas Jonyla – Dyrektor Biura Administracji, reprezentujący na obchodach w Mławie burmistrza miasta Raseiniai, Andriusa Bautronisa (Litwa).

Więcej o miastach partnerskich Mławy i współpracy z nimi przeczytają Państwo w naszych artykułach w zakładkach obok.

oprac. KN / KSM