Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Merytorycznie z ministrem

Magdalena Grzywacz / 09 listopada 2021

Prawo budowlane zdominowało spotkanie zorganizowane dla samorządowców przez Poseł na Sejm RP Annę Cicholską oraz Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego.

Na robocze spotkanie, zorganizowane w piątek 5 listopada br. w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie, przybyło ponad pięćdziesięciu samorządowców z powiatów mławskiego, przasnyskiego, żuromińskiego i ciechanowskiego.

Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przybliżył zebranym tematy związane z udogodnieniami dla inwestorów realizujących budownictwo jednorodzinne. O planach zmian przepisów i procedur w tym zakresie rozmawiał z burmistrzami, wójtami i radnymi.  Samorządowcy dowiedzieli się m.in., że prawdopodobnie niebawem nie będzie wymagane już studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miast lub gmin. Minister zapowiedział, że zmiany w zakresie dokumentów planistycznych zaproponuje jeszcze w tym roku.

Przedstawiciele m.in. Sochocina, Glinojecka, Gostynia, Wieczfni Kościelnej, Mławy zadawali pytania dotyczące tego, ile dokumentów będzie funkcjonowało na poziomie gminy. – Moim zamysłem jest, aby zamiast studium funkcjonował plan ogólny, który będzie dokumentem prawa miejscowego. Do niego będą uchwalane plany szczegółowe. Będą to proste dokumenty, nie grube, skomplikowane „pułkowniki” – wyjaśnił minister Uściński.

Ponaddwugodzinne spotkanie nie wyczerpało tematów. – Mnie zabrakło informacji na temat pieniędzy, które otrzymaliśmy w ramach Polskiego Ładu i szczegółów dotyczących składnia wniosków w kolejnej turze – przyznał Sławomir Kowalewski. Burmistrz Mławy kończąc spotkanie, podziękował poseł Annie Cicholskiej za koordynację wydarzenia i obecność. – Mądrością rządzących powinno być słuchanie. Pana obecność i otwartość dowodzi tego, że pan potrafi słuchać. W imieniu własnym oraz innych kolegów samorządowców dziękuję za odwiedzenie Mławy i przybliżenie nam ważnych tematów – zwrócił się do ministra Piotra Uścińskiego.

Jeszcze w kuluarach samorządowcy konsultowali swoje sprawy, dzielili się doświadczeniami i omawiali szczególne przypadki z ministrem. Gość skonkludował spotkanie, mówiąc: – Dziękuję za konkretną rozmowę. Mimo że być może w wielu kwestiach mamy różne poglądy, cieszę się, że mogliśmy merytorycznie porozmawiać.

Magdalena Grzywacz/KSM