MBO: Wnioskodawcy zaprezentowali swoje projekty | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

MBO: Wnioskodawcy zaprezentowali swoje projekty

Krzysztof Napierski / 17 sierpnia 2017

Autorzy projektów zgłoszonych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, w środę 16 sierpnia 2017 r. zaprezentowali swoje propozycje w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.

Spotkanie stanowiło jedną z form konsultacji projektów z mieszkańcami (drugą jest rozpoczęte tego samego dnia głosowanie). Członkinie zespołu ds. weryfikacji wniosków z Zastępcą Burmistrza Miasta Mława Janiną Budzichowską na czele przypomniały zebranym zasady udziału w Mławskim Budżecie Obywatelskim oraz harmonogram głosowania. Obecni na spotkaniu wnioskodawcy zaprezentowali swoje projekty (ich kolejność na kartach głosowania jest zgodna z kolejnością zgłaszania projektów w urzędzie miasta).

1. Mławskie Mini Tężnie Solankowe - w obronie naszego zdrowia (szacunkowy koszt: 253 000 zł). Projekt autorstwa Kamila Przybyszewskiego obejmuje budowę dwóch minitężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Jeden z drewnianych obiektów z oświetleniem LED miałby stanąć w rejonie skweru przy ul. Dworcowej, drugi zaś – przy placu 1 Maja. Są to wstępne lokalizacje, które mogą jeszcze ulec zmianie (oba tereny są objęte opieką konserwatora zabytków, który nie wydał jeszcze opinii odnośnie do możliwości umiejscowienia tam tężni). Jak podkreślał autor projektu, przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę zdrowia mieszkańców Mławy – ulatniający się z tężni aerozol solankowy charakteryzuje się bowiem dobroczynnym działaniem na organizm ludzki, zwłaszcza na układy oddechowy i krwionośny. Zaznaczył też, że tężnie będą służyć wszystkim – bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. – Nie będzie trzeba jeździć do większych miast, tężnie będą na miejscu – wskazywał. – Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania – zwrócił się do mławian za pośrednictwem obecnych przedstawicieli mediów.

2. Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38 (szacunkowy koszt: 300 000 zł). W ramach realizacji tego projektu przewiduje się zerwanie z kortów istniejącej nawierzchni i położenie nowej, syntetycznej (np. akrylowej), zaś w miejsce starych ścianek sugeruje się postawienie nowych, które umożliwią prowadzenie zajęć. Pomysłodawca – Marcin Breński – przypomniał podczas spotkania, że obecne korty są już w złym stanie technicznym i wymagają zmiany nawierzchni. Chce, aby było to twarde podłoże, niewymagające późniejszej konserwacji (w przeciwieństwie do trudnej w utrzymaniu mączki ceglanej). O tym, jak bardzo poprawiłyby się wówczas warunki nauki gry w tenisa, mówił mławski instruktor Janusz Dębski. – Chcemy, żeby był to obiekt, którego nie tylko nie będziemy musieli się wstydzić, ale wręcz taki, którego będą nam zazdrościli inni – konkludował, zachęcając do głosowania, Marcin Breński.

3. Młyn – Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza, szacunkowy koszt: 162 500 zł). Autorka projektu – Marta Obrębska – oświadczyła, że rezygnuje z jego promocji, nie chcąc, aby w głosowaniu konkurował z innym przedsięwzięciem zgłoszonym przez mieszkańca tego samego osiedla (Obrońców Mławy).

4. Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku – ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową (szacunkowy koszt: 300 000 zł). Projekt autorstwa Jerzego Rakowskiego, Jacka Kwiatkowskiego, Radosława Chyla i Henryka Sławuty przewiduje wybudowanie trzech miejsc rekreacji i odpoczynku na powietrzu w śródmieściu – u zbiegu ulic Płockiej i Zduńskiej, przy ul. Płockiej 5/7 oraz na rogu ulic Stary Rynek i Chrobrego – oraz kontenerowej toalety w parku miejskim. Kompleks ma być rozproszoną osiedlową siłownią, której poszczególne elementy będą służyły do innego rodzaju ćwiczeń i zachęcały do spacerów od jednej minisiłowni do kolejnej. – Pomysły na dalsze ich zagospodarowanie, na przykład postawienie szachownic, mogą się później jeszcze pojawiać. Chodzi o to, żeby wyciągnąć ludzi z domów – wyjaśniał Jerzy Rakowski. Toaleta w parku ma być zaś nowoczesnym obiektem zasilanym elektrycznie, który zastąpi obecne – mało estetyczne – toalety przenośne. Wnioskodawcy chcą w niej wydzielić także miejsce dla matek z dziećmi. – Zachęcamy do głosowania na projekt numer cztery. Ten projekt będzie nam wszystkim służył – mówił Jerzy Rakowski.

Od środy 16 sierpnia 2017 r. każdy z mieszkańców Mławy, który ukończył 16. rok życia, może zagłosować na jeden wybrany projekt. Karty do głosowania można wziąć z kancelarii Urzędu Miasta Mława lub pobrać ze strony internetowej www.mlawa.pl (baner: Mławski Budżet Obywatelski). Wypełnione formularze prosimy wrzucać do urny stojącej w holu ratusza (przy kancelarii). W przypadku osób niepełnoletnich na karcie głosowania jest dodatkowo wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Na Państwa głosy czekamy do 15 września 2017 r. (w tym czasie wnioskodawcy będą promowali swoje projekty i zachęcali do głosowania). Wyniki głosowania podamy do publicznej wiadomości 11 października.

Krzysztof Napierski / UMM