Kolejny otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty, rekordowa kwota wsparcia w 2024 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kolejny otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty, rekordowa kwota wsparcia w 2024 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 lipca 2024

Rozstrzygnięty  został kolejny otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego finansowany z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. Dofinansowano 18 zadań, aktualnie trwa procedura podpisywania umów.

Pierwsze z dofinansowanych zadań odbędzie się dzisiaj, 4 lipca 2024 r. i jest to projekt rekreacyjny, sportowy, kulturalny „Wakacje z Maxem”, realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy CUS w Mławie (kwota dotacji 15 000 zł). 

Inne dofinasowane wakacyjne projekty w formie obozów, wyjazdów, półkolonii to: 

Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława na zadanie związane z organizacją obozów dochodzeniowych będących czynnikiem chroniącym przed uzależnieniami otrzyma dotację 20 000 zł. 

Dwóm klubom pływackim: Płetwalowi Mława i Marlinowi Mława na organizację obozów sportowych  przyznano dotacje po 13 000 zł. 

Stowarzyszenie Joker Mława zorganizuje aktywne wakacje, czyli obóz Joker Mława Camp III" z dofinansowaniem 9 000 zł. 

Na zadanie „Koszykówka bez uzależnień - obóz sportowy dla dzieci i młodzieży” Klub Sportowy Power Basket  otrzyma dotację 18 000 zł. 

Natomiast Klub Sportowy "Zawkrze Mława" zabierze dzieci i młodzież do Rybna na obóz z dofinasowaniem z budżetu miasta w kwocie 18 000 zł. 

Po wakacjach, we wrześniu Akademia Piłkarska "NAZAR" zorganizuje spływ kajakowego po rzece Wkra przy wsparciu z samorządu miasta w kwocie 5 000 zł. 

Dwa kluby pływackie – Płetwal I Marlin otrzymają również dofinansowanie na organizację ogólnopolskich zawodów pływackich po 8 tys. zł. 

Inne sportowe projekty  polegające na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży które otrzymają wsparcie to: 

  • Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława, dotacja w kwocie 15 000 zł; 
  • Mławski klub Aikido "Hidokan", dotacja w kwocie 8 000 zł;
  • Klub Sportowy "Zawkrze Mława", dotacja w kwocie 15 000 zł; 
  • Stowarzyszenie Joker Mława i
  • Stowarzyszenie Fly High otrzymają dotacje po 6 tys., zł na organizację amatorskich turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży - JOKER MŁAWA CUP oraz zajęć sportowych. 

Przyznano również dotacje na 3 pozasportowe zadania, które będą realizowane przez:

  • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem"  przy CUS w Mławie i będzie to „Akademia Kompetencji Wychowawczych”, kwota dofinasowania 10 000 zł;
  • Fundacja Lepszy Start zrealizuje zadnie „Bajkoterapia dla dzieci” z dofinansowaniem 5 000 zł;
  • Fundacja Wszystkie Mazurki Świata już teraz zaprasza na projekt, który będzie miał miejsce na Osiedlu Wólka przy tężniach pod nazwą „Rodzinne zabawy z Teatrem Słuchaj Uchem i specjalnymi gośćmi - cykl wydarzeń teatralnych” (kwota przyznanej dotacji: 18 000 zł). 

Przypomnijmy, że w 2024 roku ogłoszonych zostało 9 otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, wsparcia osób z niepełnosprawnością, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz  w zakresie zdrowia publicznego finansowany  z miejskiego programu profilaktycznego. Dofinansowano również zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert  w trybie uroszczonym. 

W 2024 roku przyznano dofinansowania na 102 zadania, których dofinasowanie z budżetu Miasta Mława wyniesie 1 160 000 zł i to jest kolejny rekordowy rok (o 69 tys. więcej niż ubiegłym roku).  

Zdjęcie z realizacji projektu  "Teatrzyk kukiełkowy" przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy CUS w Mławie.