Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kolejne konkursy rozstrzygnięte

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 maja 2021

Burmistrz Miasta Mława rozstrzygnął kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Złożone zostały wnioski przez organizacje pozarządowe działające na rzecz naszych mieszkańców.

Aktualnie trwa aktualizowanie kosztorysów oraz harmonogramów, przygotowywane są umowy oraz wypłacane są dotacje w następujących konkursach:

 • otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym,
 • otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Łącznie na wyżej wymienione trzy konkursy zapanowano oraz udzielono dotacje na kwotę 45 000,00 zł.

Przypomnijmy, że zaplanowano do wydatkowania dla mławskich organizacji pozarządowych łączną kwotę w wysokości 567 320,00 zł  na realizację zadań w 8 otwartych konkursach ofert.

Na rzecz naszych mieszkańców będą realizowane następujące zadania:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Mławskie Stowarzyszenie Amazonki, zadanie: Spotkanie edukacyjne i rozrywka, kwota dotacji: 1 400,00 zł
 • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, zadanie:  Ognisko integracyjne - "Połączyć dwa światy", kwota dotacji: 3 800,00 zł
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"  - oferta wspólna, zadanie: Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących osoby z niepełnosprawnością – kontynuacja, kwota dotacji: 13 500,00 zł
 • Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce", zadanie: Wyjazd na "Galę Integracji" w Warszawie, kwota dotacji: 1300,00 zł

pomoc społeczna, pomoc najuboższym:

 • Bank Żywności w Ciechanowie, zadanie: Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Mławy, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, kwota dotacji: 9 400,00 zł
 • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, kwota dotacji: 5 600,00 zł

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 • Mławskie Stowarzyszenie Amazonki, zadanie: Zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym, kwota dotacji: 615,00 zł
 • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, zadanie: Klub Seniora "Złota Jesień" odwiedza Ciechocinek, kwota dotacji: 3 000,00 zł
 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie, zadanie: "Zdrowy i aktywny senior", kwota dotacji: 3 000,00 zł
 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie, zadanie: Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych, kwota dotacji: 3 385,00 zł

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z zaplanowanych przez organizacje pozarządowe działań. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne, skorzystają z zajęć integracyjnych, najubożsi otrzymają pomoc żywnościową, seniorzy aktywnie spędzą czas.

zdjęcie: Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"