Kazimierz Lewandowski Mławianinem Roku 2020 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kazimierz Lewandowski Mławianinem Roku 2020

Krzysztof Napierski / 19 maja 2021

Większością głosów członków kapituły tytułu Mławianin Roku, to zaszczytne wyróżnienie za rok 2020 otrzymał Kazimierz Lewandowski – druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Mławie. Gratulujemy!

Kazimierz Lewandowski jest rodowitym mławianinem i aktywnym społecznikiem odznaczonym w 2013 roku medalem Zasłużony dla Miasta Mława. Jego kandydaturę do tytułu Mławianin Roku 2020 zgłosili Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Starosta Mławski Jerzy Rakowski. Jak zaznaczył w swoim wniosku pierwszy z nich, „Kazimierz Lewandowski od kilkudziesięciu lat aktywnie udziela się społecznie, pracując na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz pielęgnowania historii i dziedzictwa kulturowego Mławy i regionu. Swoją działalnością promuje postawy patriotyczne i kulturotwórcze, zwłaszcza wśród lokalnej młodzieży. Dba o rozwój harcerstwa nie tylko na gruncie lokalnym, lecz także współpracując z zastępami z całej Polski”.

„W 2020 r., w 100. rocznicę wydarzeń, Kazimierz Lewandowski zaangażował się w działania mające na celu uczczenie walczących na ziemi mławskiej bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom, w południowej pierzei Starego Rynku w Mławie stanął głaz z poświęconą im tablicą pamiątkową, Rada Miasta Mława natomiast 18 sierpnia 2020 r. przyjęła uchwałę upamiętniającą broniących wolności Polski uczestników walk 1920 roku. Uroczystości rocznicowe stulecia wojny polsko-bolszewickiej były najważniejszym wydarzeniem o charakterze historyczno-kulturalnym organizowanym w 2020 r. w Mławie. Ich przygotowanie i przeprowadzenie w takim zakresie nie byłoby możliwe bez zaangażowania druha Kazimierza Lewandowskiego” – napisał w swoim wniosku burmistrz Sławomir Kowalewski.

Decyzją kapituły tytułu, Kazimierz Lewandowski został Mławianinem Roku 2020. – Dzwoniłem do pana Kazimierza i złożyłem mu gratulacje. Jest bardzo zadowolony i wzruszony – mówi przewodniczący kapituły Lech Prejs. Termin i miejsce wręczenia aktu przyznającego tytuł i pamiątkowej statuetki św. Wojciecha ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną nie są jeszcze znane.

KN / KSM