Kasy tymczasowo nieczynne. Sprawdź, jak dokonać wpłaty! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kasy tymczasowo nieczynne. Sprawdź, jak dokonać wpłaty!

Krzysztof Napierski / 29 grudnia 2022

Ze względu na prace związane ze zmianą systemu do obsługi podatków i opłat oraz konieczność dokonania migracji danych, od 2 stycznia 2023 r. prawdopodobnie do 10 lutego 2023 r. kasy Urzędu Miasta Mława będą nieczynne. W piątek 30 grudnia 2022 r. kasy będą czynne do godz. 14:30. Zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Przypominamy, że opłaty z tytułu podatków można uiszczać przelewem na konto. Jeśli ktoś nie posiada własnego konta bankowego, to zgodnie z Ordynacją podatkową, zapłaty podatku za niego ze swojego konta może dokonać członek jego najbliższej rodziny, tj. małżonka lub małżonek podatnika, jego zstępny (dziecko), wstępny (rodzic), pasierb, rodzeństwo, ojczym czy macocha. Nasz podatek może ze swojego konta bankowego opłacić także ktoś inny, czyli blisko niespokrewniona z nami osoba (np. sąsiad). Należy jednak pamiętać o tym, aby w tym przypadku kwota podatku nie przekroczyła 1000 zł.

Indywidualne numery kont są podane w decyzjach, które dostarczono do wszystkich podatników. Każdy z właścicieli nieruchomości ma także indywidualny nr konta wpłat za odbiór odpadów. Osoby, które chcą przypomnieć sobie ten numer lub kwotę opłaty lub podatku, prosimy, aby kontaktowały się telefonicznie z pracownikami Wydziału Finansów (nr telefonu sprawdź TUTAJ). Aby uzyskać informację, urzędnikowi trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Z kolei osoby nieposiadające jeszcze indywidualnego rachunku bankowego mogą się zgłosić w celu jego uzyskania do pokoju nr 1 mławskiego ratusza.

Opłaty skarbowej za wydanie np. zaświadczenia o zameldowaniu lub odpisu aktu stanu cywilnego, można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Mława o numerze: 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826. Kopię potwierdzenia wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku. Informacje na temat dokumentów potrzebnych do uzyskania zaświadczeń publikujemy w Poradniku Interesanta, TUTAJ. Tu także można pobrać formularze wniosków o  wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i o wydanie dowodu osobistego. Te oraz inne druki w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w parku.

Osoby preferujące gotówkę mogą dokonywać wpłat z tytułu opłat i podatków w Banku Santander przy ul. Lelewela 1 w Mławie, gdzie nie jest pobierana prowizja.

KSM